Väljarbarometer

Demoskop är ett välkänt företag bland allmänheten. Det man framförallt känner till är att vi kontinuerligt mäter hur väljaropinionen utvecklas. Demoskops väljarbarometer görs i samarbete med Expressen.

Under mer än ett decennium har vi månatligen intervjuat 1 000 slumpmässigt utvalda röstberättigade svenskar om vilket parti de skulle rösta på i nuläget. Avsikten med Demoskops väljarbarometer är att fånga de aktuella opinionsvindarna och att bedöma hur politiska utspel, så kallade affärer eller andra väsentliga händelser påverkar opinionen. Avsikten är alltså inte att förutspå valresultatet, för en mer utförlig beskrivning av principer bakom och syfte med väljarbarometern, läs här.

Värderingar är den viktigaste utgångspunkten för hur man röstar. Samtidigt kan sägas att väljarna över tiden blivit alltmer lättrörliga. Det finns en tendens att sak- och personfrågor får större betydelse i relation till värdegrunden. Partiernas exponering under valrörelsens sista fas blir därför alltmer väsentlig. Det begränsar möjligheterna att göra tillförlitliga prognoser långt innan det faktiska valet.

Se vår senaste väljarbarometer genom att klicka här.

Demoskops väljarbarometer februari 2015

Spara / dela med dig
  • Facebook
  • TwitThis
  • LinkedIn
  • Maila artikeln!
  • Skriv ut artikeln!