Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Väljarbarometern för juli

Demoskops/Expressens väljarbarometer för juli bekräftar i stort de förändringar som synts i väljaropinionen efter EU-valet.

Allianspartierna gör en marginell återhämtning från förra månadens bottennotering medan en något större ökning syns bland de rödgröna partierna som behåller den majoritetsposition de haft i samtliga mätningar under året.

Aktuellt från Demoskop

I dagarna har två undersökningar från Demoskop presenterats av Miljöpartiet respektive ...

Andelen hushåll som tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden minskar marginellt. ...

Demoskop/Expressens väljarbarometer för juli bekräftar i stort de förändringar som synts i ...

Vad händer om ingen vinner valet? Riksdagsvalet ser ut att kunna bädda för en situation där ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

Fler är nöjda med hur grundskolan fungerar än hur sjukvården fungerar.

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

13% betecknar sig själva som religiösa.

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?