Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Väljarbarometern för januari

I Demoskops väljarbarometer för januari 2015 ökar avståndet mellan blocken på nytt.

De rödgröna partierna får sammanlagt 44,2 procent i mätningen medan Allianspartierna samlar 38,6 procent. Från att ha legat lika i december har nu de rödgröna partierna återigen ryckt ifrån allianspartierna till en blockskillnad på 5,6 procentenheter.

Aktuellt från Demoskop

Hushållens förväntningar på bostadspriserna återhämtar sig och ökar med 5 enheter till ...

I Demoskop/Expressens väljarbarometer för januari 2015 ökar avståndet mellan blocken på ...

10 december, 2014

Boprisindikatorn för december

Boprisindikatorn fortsätter backa efter nya krav på låntagarna Hushållens förväntningar ...

Expressen/Demoskops väljarbarometer för december 2014 visar att de båda blocken nu ligger ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

Fler är nöjda med hur grundskolan fungerar än hur sjukvården fungerar.

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

13% betecknar sig själva som religiösa.

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?