Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Väljarbarometern för april

Efter den rekordlåga nivån för Alliansen under mars ökar stödet nu något på nytt (37,3%).

Avståndet till den rödgröna oppositionen (51,9%) är dock alltjämt stort , de får för fjärde månaden i rad egen majoritet i Demoskops mätningar.

Aktuellt från Demoskop

Fler hushåll ser mer positivt på bostadsmarknaden. Det visar Demoskops och SEB:s ...

Efter den rekordlåga nivån för Alliansen under mars ökar stödet nu något på nytt (37,3%) ...

I Demoskops/Expressens väljarbarometer för mars ökar avståndet mellan blocken. Från att ha ...

Allt fler hushåll ser åter positivt på bostadsmarknaden. Det visar Demoskops och SEBs ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

13% betecknar sig själva som religiösa.

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?