Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Väljarbarometern för augusti

Kampen mellan de båda huvudalternativen tätnar och de rödgröna är nu långt från egen majoritet.

Efter det mycket låga stödet för Moderaterna i juni och juli ökar nu partiet på nytt, medan det går sämre för de mindre Allianspartierna.

Socialdemokraterna tappar åter, men även de övriga rödgröna backar. Tydligast är nedgången för Miljöpartiet.

Aktuellt från Demoskop

Hur skiljer sig den kommunala politiken åt och vad betyder det för företag och regionen i ...

I SVTs partiledarutfrågning av Gustav Fridolin, 24 augusti, hänvisades till en undersökning ...

Framtiden för Bromma flygplats har kommit att bli en alltmer laddad politisk fråga. I de ...

Efter att rörelserna i opinionen såväl före som efter semestern varit anmärkningsvärt ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

Fler är nöjda med hur grundskolan fungerar än hur sjukvården fungerar.

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

13% betecknar sig själva som religiösa.

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?