Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Extra väljarbarometer inför valet

I Demoskops extra väljarbarometer för perioden 2–8 september krymper avståndet mellan blocken väsentligt och uppgår nu till 6,3 procentenheter (-5,2).

Alliansen samlar nu 38,2 procent av väljarstödet (+1,3) och de rödgröna partierna samlar 44,5 procent av stödet (-3,9).

Aktuellt från Demoskop

Välkommen till ett frukostmöte hos Demoskop och Kreab där vi reflekterar kring valet och ...

I Demoskop/Expressens väljarbarometer för perioden 2–8 september samlar Alliansen 38,2 ...

Hushållens tro på bostadsmarknaden nära ny rekordnivå   Efter en tillfällig nedgång ...

I Demoskops/Expressens första väljarbarometer för september är förändringarna i ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

Fler är nöjda med hur grundskolan fungerar än hur sjukvården fungerar.

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

13% betecknar sig själva som religiösa.

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?