Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Väljarbarometern för december

Expressen/Demoskops väljarbarometer för december 2014 visar att de båda blocken nu ligger lika i opinionen.

De rödgröna partierna fortsätter nedgången som syntes förra månaden och backar nu till 41,7 procent (-0,6). För allianspartierna fortsätter förra månadens uppgång och de når i decembermätningen 41,7 (+1,4). Därmed har allianspartierna hämtat in hela det opinionsövertag som de rödgröna partierna har haft sedan april 2012.

Aktuellt från Demoskop

10 december, 2014

Boprisindikatorn för december

Boprisindikatorn fortsätter backa efter nya krav på låntagarna Hushållens förväntningar ...

Expressen/Demoskops väljarbarometer för december 2014 visar att de båda blocken nu ligger ...

Demoskop har på uppdrag av Stockholms Handelskammare genomfört en undersökning om ...

Hushållens förväntningar på bostadspriserna fortsätter att bromsa in och faller med 2 ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

Fler är nöjda med hur grundskolan fungerar än hur sjukvården fungerar.

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

13% betecknar sig själva som religiösa.

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?