Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Väljarbarometer för oktober

I Demoskop/Expressens väljarbarometer för oktober syns en smärre uppgång för de rödgröna partierna jämfört med den senaste mätningen efter valet, medan stödet för allianspartierna backar något.

Sverigedemokraterna når nu 13,3 procent, vilket är den högsta noteringen någonsin i Demoskops mätningar

Aktuellt från Demoskop

Hushållens förväntningar på bopriser bromsar in och faller med fem enheter till 59, från ...

I Demoskop/Expressens väljarbarometer för oktober syns en smärre uppgång för de rödgröna ...

Rörelserna i förhållande till valet är små. De rödgröna (43,4%) är alltjämt större ...

Välkommen till ett frukostmöte hos Demoskop och Kreab där vi reflekterar kring valet och ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

Fler är nöjda med hur grundskolan fungerar än hur sjukvården fungerar.

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

13% betecknar sig själva som religiösa.

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?