Demoskop

     

Boprisindikatorn för februari

Boprisförväntningarna svagt nedåt och med ökande regionala skillnader

SEB:s Boprisindikator ligger nu på 59. Det är en nedgång med en enhet från förra månaden och med 4 enheter från november 2016.

Läs mer »

Väljarbarometern för februari

Moderaterna backar kraftigt efter utspel om öppnare förhållande till SD

Moderaterna backar kraftigt till 18,5 procent efter utspel om öppnare förhållande till SD. Samtidigt når Centerpartiet en ny rekordnivå. Läget i oppositionen är oklarare än på längre och väljarnas osäkerhet ökar snabbt.

Läs mer »

Försäljnings- och marknadsassistent

Demoskop söker en driven försäljnings- och marknadsassistent

I rollen som försäljnings- och marknadsassistent kommer du att arbeta primärt med försäljningsskapande aktiviteter mot företag, kommuner och organisa-tioner. Det handlar om kundbearbetning i syfte att informera om och i förlängningen sälja Demoskops standardiserade erbjudanden.

Läs mer »

Undersökning bland kommunpolitiker och allmänheten

Dramatiskt växande behov av nya bostäder

Behovet av nya bostäder är ett återkommande tema i debatten och uppfattningen att behovet är stort är knappast kontroversiell. Det är däremot intressant att konstatera med vilken dramatik frågan har utvecklats och att problemet långt ifrån är isolerat till storstäderna.

Läs mer »

En unik nulägesbeskrivning för din kommun

Kommunindikatorn

Hur utvecklas din kommun jämfört med landet i stort och grannkommunerna i länet? Var finns styrkorna, vad behöver förbättras? Genom Kommunindikatorn 2016 får din kommun en bred och tydlig lägesöversikt, med mått på kommunens viktigaste verksamhetsområden.

Läs mer »

Pressarkiv


 
Kontakta Demoskop
Demoskop AB
Mäster Samuelsgatan 17
SE-114 75 Stockholm
Vår växel har öppet mån-fre 8-17.
Telefon: +46 (0)8-506 455 00
E-post: info@demoskop.se