Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Undersökning om hållbarhet

Demoskop genomför för närvarande en undersökning bland hållbarhetsansvariga på större svenska företag.

Syftet med undersökningen är att bättre förstå företagens nuvarande situation när det gäller hållbarhetsredovisning och vad man anser om det nya lagförslaget som föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.

Aktuellt från Demoskop

Vi söker en driftig person med 2 – 5 års relevant erfarenhet. Möjligheterna till ...

I Demoskop/Expressens väljarbarometer för juli backar allianspartierna till 38,7 procent ...

Jan Björklund har stort stöd i de egna leden. Bland alliansledarna är det endast Annie ...

Jonas Sjöstedts har störst förtroende i de egna leden av samtliga riksdagspartiernas ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

Fler är nöjda med hur grundskolan fungerar än hur sjukvården fungerar.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

13% betecknar sig själva som religiösa.

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?