Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Väljarbarometern för mars

Demoskops väljarbarometer för mars visar en smärre sammanlagd nedgång för de båda regeringspartierna och Vänsterpartiet. Även för allianspartierna noteras en sammanlagd nedgång, som dock är något mindre.

Miljöpartiet når i denna mätning sin lägsta nivå sedan juni 2009 och har på ett år tappat mer än halva sitt väljarstöd.

Aktuellt från Demoskop

Hushållens förväntningar på bostadspriserna ökar med 2 enheter till den nya rekordnivån ...

Demoskop/Expressens väljarbarometer för mars 2015 visar en smärre sammanlagd nedgång för ...

Katarina Arbin, ekonomie doktor från Handelshögskolan i Stockholm, blir senior konsult på ...

25 februari, 2015

Politikerpanelen

Demoskop genomför just nu den årliga undersökningen bland Sveriges ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

Fler är nöjda med hur grundskolan fungerar än hur sjukvården fungerar.

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

13% betecknar sig själva som religiösa.

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?