Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Kommunindikatorn 2015

Hur utvecklas din kommun jämfört med landet i stort och grannkommunerna i länet? Var finns styrkorna, vad behöver förbättras?

Genom Kommunindikatorn 2015 får din kommun en bred och tydlig lägesöversikt, med mått på kommunens viktigaste verksamhetsområden.

Aktuellt från Demoskop

Hushållens förväntningar på bostadspriser backar ytterligare något till 65 från förra ...

I Demoskop/Expressens väljarbarometer för maj 2015 backar de rödgröna partierna för ...

Hushållens förväntningar på bostadspriser backar marginellt till 67 från förra månadens ...

Efter en tid med mycket små rörelser i opinionen ökar nu dramatiken något på nytt. ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

Fler är nöjda med hur grundskolan fungerar än hur sjukvården fungerar.

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

13% betecknar sig själva som religiösa.

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?