Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Extra väljarbarometer efter valet

Rörelserna i förhållande till valet är små. De rödgröna (43,4%) är alltjämt större än Alliansen (40,9%), men avståndet mellan blocken är nu endast 2,5 procentenheter, vilket är den minsta skillnaden sedan inledningen på 2013.

Aktuellt från Demoskop

Rörelserna i förhållande till valet är små. De rödgröna (43,4%) är alltjämt större ...

Välkommen till ett frukostmöte hos Demoskop och Kreab där vi reflekterar kring valet och ...

I Demoskop/Expressens väljarbarometer för perioden 2–8 september samlar Alliansen 38,2 ...

Hushållens tro på bostadsmarknaden nära ny rekordnivå   Efter en tillfällig nedgång ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

13% betecknar sig själva som religiösa.

Fler är nöjda med hur grundskolan fungerar än hur sjukvården fungerar.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?