Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Väljarbarometer för november

I Demoskop/Expressens väljarbarometer för november syns generellt små förändringar. Regeringspartierna fortsätter att tappa mark och stöds nu tillsammans av en tredjedel av väljarna. Såväl S som MP backar. Däremot går V framåt något. De rödgröna har nu tillsammans stöd av 42,3% att jämföra med Alliansens 40,3%.

Sverigedemokraterna når en ny toppnivå i Demoskops mätningar, 13,8%.

Aktuellt från Demoskop

Hushållens förväntningar på bostadspriserna fortsätter att bromsa in och faller med 2 ...

I Expressens/Demoskops väljarbarometer för november syns generellt små förändringar, men ...

Demoskop har gjort en undersökning av hur väljarnas förtroende för regeringen och ledande ...

Hushållens förväntningar på bopriser bromsar in och faller med fem enheter till 59, från ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

Fler är nöjda med hur grundskolan fungerar än hur sjukvården fungerar.

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

13% betecknar sig själva som religiösa.

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?