Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Kommunindikatorn 2015

Hur utvecklas din kommun jämfört med landet i stort och grannkommunerna i länet? Var finns styrkorna, vad behöver förbättras?

Genom Kommunindikatorn 2015 får din kommun en bred och tydlig lägesöversikt, med mått på kommunens viktigaste verksamhetsområden.

Aktuellt från Demoskop

Hushållens förväntningar på bostadspriser backar marginellt till 67 från förra månadens ...

Efter en tid med mycket små rörelser i opinionen ökar nu dramatiken något på nytt. ...

Hushållens förväntningar på bostadspriserna ökar med 2 enheter till den nya rekordnivån ...

Demoskop/Expressens väljarbarometer för mars 2015 visar en smärre sammanlagd nedgång för ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

Fler är nöjda med hur grundskolan fungerar än hur sjukvården fungerar.

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

13% betecknar sig själva som religiösa.

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?