Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Väljarbarometern för juli

Demoskops/Expressens väljarbarometer för juli bekräftar i stort de förändringar som synts i väljaropinionen efter EU-valet.

Allianspartierna gör en marginell återhämtning från förra månadens bottennotering medan en något större ökning syns bland de rödgröna partierna som behåller den majoritetsposition de haft i samtliga mätningar under året.

Aktuellt från Demoskop

Demoskop/Expressens väljarbarometer för juli bekräftar i stort de förändringar som synts i ...

Vad händer om ingen vinner valet? Riksdagsvalet ser ut att kunna bädda för en situation där ...

Andelen hushåll som tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden minskar något och ...

I Demoskops/Expressens väljarbarometer för juni är dramatiken i opinionen påtaglig. ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

13% betecknar sig själva som religiösa.

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

Fler är nöjda med hur grundskolan fungerar än hur sjukvården fungerar.

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?