Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Väljarbarometern för april

Efter den rekordlåga nivån för Alliansen under mars ökar stödet nu något på nytt (37,3%).

Avståndet till den rödgröna oppositionen (51,9%) är dock alltjämt stort , de får för fjärde månaden i rad egen majoritet i Demoskops mätningar.

Aktuellt från Demoskop

Fler hushåll ser mer positivt på bostadsmarknaden. Det visar Demoskops och SEB:s ...

Efter den rekordlåga nivån för Alliansen under mars ökar stödet nu något på nytt (37,3%) ...

I Demoskops/Expressens väljarbarometer för mars ökar avståndet mellan blocken. Från att ha ...

Allt fler hushåll ser åter positivt på bostadsmarknaden. Det visar Demoskops och SEBs ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

13% betecknar sig själva som religiösa.

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?