Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Väljarbarometern för december

Expressen/Demoskops väljarbarometer för december 2014 visar att de båda blocken nu ligger lika i opinionen.

De rödgröna partierna fortsätter nedgången som syntes förra månaden och backar nu till 41,7 procent (-0,6). För allianspartierna fortsätter förra månadens uppgång och de når i decembermätningen 41,7 (+1,4). Därmed har allianspartierna hämtat in hela det opinionsövertag som de rödgröna partierna har haft sedan april 2012.

Aktuellt från Demoskop

10 december, 2014

Boprisindikatorn för december

Boprisindikatorn fortsätter backa efter nya krav på låntagarna Hushållens förväntningar ...

Expressen/Demoskops väljarbarometer för december 2014 visar att de båda blocken nu ligger ...

Demoskop har på uppdrag av Stockholms Handelskammare genomfört en undersökning om ...

Hushållens förväntningar på bostadspriserna fortsätter att bromsa in och faller med 2 ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

13% betecknar sig själva som religiösa.

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

Fler är nöjda med hur grundskolan fungerar än hur sjukvården fungerar.

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?