Om Demoskop

Demoskop är ett av Sveriges mest välkända konsultföretag inom marknads- och samhällsinformation. Bland kunderna återfinns såväl privata företag som offentliga aktörer och intresseorganisationer.

Opinion & värderingar

Vad tycker egentligen svenska folket? Vad händer i samhällsdebatten just nu?
Demoskop har lång erfarenhet av att undersöka och analysera opinioner, samhällsfrågor och värderingsmönster.

Beslutsfattare & Opinionsbildare

Hur ställer sig våra politiker i olika frågor? Hur väl fungerar er styrelse? Demoskop har en unik position på den svenska marknaden när det gäller undersökningar riktade mot beslutsfattare och opinionsbildare.

Varumärke & kommunikation

Varför agerar kunderna som de gör? Hur ska kommunikationen utformas? Demoskops undersökningar och analyser hjälper ditt företag att förstå vilka drivkrafter som ligger bakom kundernas beteende.

Väljarbarometern för augusti

Kampen mellan de båda huvudalternativen tätnar och de rödgröna är nu långt från egen majoritet.

Efter det mycket låga stödet för Moderaterna i juni och juli ökar nu partiet på nytt, medan det går sämre för de mindre Allianspartierna.

Socialdemokraterna tappar åter, men även de övriga rödgröna backar. Tydligast är nedgången för Miljöpartiet.

Aktuellt från Demoskop

Efter att rörelserna i opinionen såväl före som efter semestern varit anmärkningsvärt ...

I dagarna har två undersökningar från Demoskop presenterats av Miljöpartiet respektive ...

Andelen hushåll som tror på fortsatt prisuppgång på bostadsmarknaden minskar marginellt. ...

Demoskop/Expressens väljarbarometer för juli bekräftar i stort de förändringar som synts i ...

Pressklipp

?

Visste du att ...

Höginkomsttagare oroar sig mindre för klimatförändringarna än andra.

Nästan 2 av 3 tycker att det nuvarande sjukförsäkringssystemet inte ger människor den hjälp de behöver.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

Yngre i betydligt mindre utsträckning än äldre skulle vara beredda att kämpa för landet i krig.

En av tre kvinnor är för energiransonering i hushållen.

4 av 10 anser sig ha goda förutsättningar att starta och driva företag.

Fler är nöjda med hur grundskolan fungerar än hur sjukvården fungerar.

En av tre motionerar minst 4 timmar i veckan.

Kristdemokratiska väljare ser sig själva som ärliga i större utsträckning än andra.

Kvinnor i genomsnitt är lyckligare än män

Fler definerar sig själva som ”höger” snarare än ”vänster” på den politiska skalan.

54 procent tror att det är fler som lider av undernäring i u-länderna än det var 1980.

13% betecknar sig själva som religiösa.

Äldre i genomsnitt är lyckligare än yngre

Fler är nöjda med hur grundskolan än hur sjukvården fungerar i Sverige.

Folk i allmänhet tror att Riksbanken kan påverka den svenska ekonomin i större utsträckning än både svenska politiker och företagare.

En majoritet anser att även personer under 15 år borde kunna ställas till svars för brott.

Svenska folket bedömer sin egen lycka till i genomsnitt 75,7 på en 100-gradig skala.

Fler kvinnor än män oroar sig över klimatförändringarna.

Mer än en av tre män gärna skulle starta ett eget företag.

2 av 3 tror att sänkt skatt på företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

52 procent är intresserade av historia, lika många som de som är intresserade av kost och hälsa.

8 av 10 tror att förbättrade förutsättningar för företagande skulle skapa fler arbetstillfällen i Sverige.

8 av 10 känner sig mer intelligenta än genomsnittet.

Äldre i större utsträckning än yngre anser att man i allmänhet kan lita på folk man inte känner.

Högutbildade oroar sig mer än andra för klimatförändringarna.

Åtta av tio anser att utveckling av ny teknik är viktigt för miljön.

Varumärke & kommunikation

Hur starkt är vårt varumärke och hur påverkar kommunikationen?

Opinion & värderingar

Går samhällsdebatten i takt med svenska folkets uppfattningar?

Beslutsfattare & opinionsbildare

Hur ställer sig beslutsfattare och opinionsbildare i avgörande frågor?